ساختار قلب

تعداد بازدید:۱۲۱۷۰

ساختار کلی قلب:

قلب از چهار حفره تشکیل شده است که دو حفره سمت راست را قلب راست و دو حفره سمت چپ را قلب چپ می نامند.

قلب سمت راست خون استفاده شده را از همه جای بدن جمع آوری کرده و وارد اولین حفره خود یعنی دهلیز راست میکند. سپس خون از طریق دریچه تریکوسپید وارد حفره دوم یعنی بطن راست میشود. با انقباض ماهیچه های قلب، همه این خون از طریق دریچه پولمونر وارد ریه ها میشوند تا اکسیژن از دست داده خود را مجدد تامین کنند. این بار خون پر اکسیژن وارد اولین حفره قلب چپ یا همان دهلیز چپ میشود و از طریق دریچه میترال وارد حفره دوم یا بطن چپ میشود. وظیفه بطن چپ خونرسانی به همه قسمت های بدن است تا از اکسیژن موجود در این خون بهره ببرند. پس با انقباض هرچه بهتر، خون از طریق دریچه آئورت وارد شریان آئورت میشود و از آنجا با تشکیل انشعابات مختلف، همه نقاط بدن خون و در واقع اکسیژن رسانی و تغذیه میشوند.

چرخه قلب باید به همین ترتیب پیش رود و حرکت خلاف جهت یا نشتی خون از حفره ای به حفره دیگر، خارج از این چرخه باعث بروز بیماری های مختلفی میشود.

همچنین این چرخه به صورت ریتمی و با نظم خاصی انجام میشود که در صورتی که ریتم به هم بریزد یا از نظم خارج شود نیز ایجاد بیماری میکند.

 

 

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۶