تریکاسپید

تعداد بازدید:۲۳۵۶۱

نارسایی تریکوسپید

 

نارسایی دریچه تریکوسپید چیست؟

در حالت کارکرد طبیعی قلب، جریان خون تنها به سمت جلو است. دریچه ها مانند درهای تاب خورنده ای میمانند که تنها به یک سمت باز میشوند تا خون را از اتاقک قبلی به اتاقک بعدی جلو برانند. دریچه تریکوسپید بین دهلیز و بطن راست قرار دارد. زمانی که دریچه نارسا شود، یعنی دریچه دچار نشتی شده است و اجازه میدهد که خون به اتاقک قبل، یعنی دهلیز پس زده شود. معمولا مقدار اندک پس زدن خون در بسیاری از افراد عادی نیز دیده میشود اما اگر این میزان بیشتر شود، ممکن است ایجاد مشکل کند.

 

علائم نارسایی تریکوسپید:

بسیاری از بیمارانی که نارسایی تریکوسپید دارند هیچ علامتی ندارند. ممکن است تنها زمانی متوجه وجود بیماری خود شوند که توسط کادر پزشکی، با گوشی پزشکی به قلب آن ها گوش داده شود و متوجه صدای غیر طبیعی قلب شوند.

·اگر این بیماری منجر به علامت شود، شامل:

·تورم شکم، ساق پاها و یا مچ پاها

·درد شکم

·احساس ضربان در شریان های خون گردن

اگر نارسایی تریکوسپید در پی بیماری دیگری ایجاد شده باشد، مانند وضعیتی که به آن پرفشاری ریوی گفته میشود، علائم آن بیماری نیز در کنار علائم دیگر بروز خواهد کرد.

 

راه تشخیص بیماری:

کادر پزشکی از شما در رابطه با علائم خواهد پرسید و معاینه انجام خواهد داد. بیشترین آزمونی که برای تشخیص بیماری نارسایی تریکوسپید استفاده میشود اکوکاردیوگرافی است. در این آزمون از امواج صوتی استفاده میشود تا شکل، اندازه قلب و عملکرد دریچه ها را تشخیص دهند.

ممکن است همچنین پزشک درخواست تست های زیر را هم بدهد:

·نوار قلب (ECG) که فعالیت الکتریکی قلب را میسنجد

·عکس قفسه سینه که شکل و اندازه قلب و تغییرات ریه را نشان میدهد

 

درمان نارسایی تریکوسپید:

درمان بسته به علائم و شدت نارسایی و علت بیماری است. اگر نارسایی خفیف باشد یا علامتی ایجاد نکرده باشد، ممکن است به درمان نیاز نباشد و تنها پایش بیمار انجام شود.

حتی در مواردی که مقدار نارسایی بیشتر باشد نیز ممکن است نیاز به درمان نداشته باشد. در این صورت پزشک تنها بیمار را پایش میکند تا دریابد آیا بیمار نیاز به درمان پیدا میکند؟!

در صورتی که شدت نارسایی زیاد باشد یا باعث بروز علائم شده باشد، احتمالا نیاز به درمان وجود دارد که شامل:

·درمان دارویی یا اعمالی میشود که علت بروز نارسایی را درمان میکنند

·داروهای مدر (دیورتیک) که با افزایش میزان ادرار افراد میزان تورم را در بدن بیمار کم میکند

·جراحی که در صورتی انجام میپذیرد که داروها به اندازه کافی نتوانند کمک کنند. جراحی یا به صورت ترمیم یا تعویض دریچه صورت میپذیرد.

 

 

تنگی تریکوسپید

 

تنگی تریکوسپید چیست؟

تنگی تریکوسپید یک بیماری نادر است که در آن دریچه تریکوسپید به طور کامل باز نمیشود.

در حالت طبیعی، دریچه ها به خون این اجازه را میدهند تا آزادانه در جهت رو به جلو جریان داشته باشند. دریچه ها به طور نرمال کامل باز میشوند تا خون از طریق آن ها عبور کند. در تنگی دریچه تریکوسپید، خون به راحتی نمیتواند از دهلیز راست به بطن راست منتقل شود و در نتیجه میتواند خون در دهلیز بماند و به عروق قبل از دهلیز پس بزند. همچنین میزان کمتر ورودی خون به بطن راست باعث میشود تا میزان خروجی خون از بطن راست هم کاهش یابد.

 

علائم تنگی تریکوسپید چیست؟

عده ای از بیماران اصلا علامتی نشان نمیدهند. تنها ممکن است در طی یک معاینه توسط کادر پزشکی از روی صدای غیرطبیعی قلب به وجود این اختلال شک شود.

در صورتی که این بیماری باعث بروز علامت شود:

·احساس خستگی مفرط

·درد شکم به علت بزرگ شدن کبد

·تورم در شکم، ساق پاها، روی پاها

برخی از بیماران که مشکل تنگی تریکوسپید دارند، به طور همزمان در دریچه میترالشان هم مشکل دارند که باعث سختی در تنفس میشود.

 

راه تشخیص بیماری:

کادر پزشکی از شما در رابطه با علائم خواهد پرسید و معاینه انجام خواهد داد. بیشترین آزمونی که برای تشخیص بیماری تنگی تریکوسپید استفاده میشود اکوکاردیوگرافی است. در این آزمون از امواج صوتی استفاده میشود تا شکل، اندازه قلب و عملکرد دریچه ها را تشخیص دهند.

ممکن است همچنین پزشک درخواست تست های زیر را هم بدهد:

·نوار قلب (ECG) که فعالیت الکتریکی قلب را میسنجد

·عکس قفسه سینه که شکل و اندازه قلب و تغییرات ریه را نشان میدهد

 

درمان:

درمان بسته به علائم و شدت تنگی و علت بیماری است. اگر تنگی خفیف باشد یا علامتی ایجاد نکرده باشد، ممکن است به درمان نیاز نباشد و تنها پایش بیمار انجام شود.

در صورتی که به علت تنگی تریکوسپید دچار علامت شده باشد، احتمالا نیاز به درمان پیدا میشود:

·استفاده از داروهای خاص قلبی، اغلب شامل مدرها (دیورتیک) میشود که میزان ادرار بیمار را افزایش میدهد

·بالون زدن که در طی آن پزشک یک بالون را در دریچه ای که تنگ شده باد میکند تا تنگی باز شود.

·عمل جراحی: در صورتی که درمان های دارویی و بالون زدن به اندازه کافی کمک کننده نباشند از عمل ترمیم یا تعویض دریچه استفاده میشود.

 

 

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰