کنگره و سمپوزیوم

تعداد بازدید:۳۲۸
  • ترمیم دریچه میترال و ترمیم دریچه آئورت با جراحی زنده توسط پروفسور EL-Khoury از بلژیک درسال 1388
  • سمپوزیوم ترمیم دریچه میترال وتریکوسپید با جراحی زنده توسط پروفسور Perier از آلمان درسال1389
  • سمپوزیوم ترمیم دریچه ائورت با جراحی زنده توسط پروفسور Mestres از اسپانیا و پروفسور Zehr از آمریکا درسال 1390
  • سمپوزیوم حاملگی و بیماریهای قلبی با رویکرد بر بیماریهای دریچه ای قلب درسال 1390
  • سمپوزیوم حاملگی و بیماریهای مادرزادی قلب درسال 1391
  • سمپوزیوم ترمیم پیشرفته دریچه قلبی با جراحی زنده. با حضور پروفسور خوری در سال ۹۳
  • سمپوزیوم تازه های جراحی ریشه آئورت دیماه ۱۳۹۵
آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۸