هیات علمیچند تن از اعضای هیئت علمی شامل آقایان دکتر رئیسی، دکتر حسینی، دکتر عمرانی، دکتر محبی و خانم ها دکتر سمیعی و دکتر طبیب در سال 1388 به عنوان هیئت موسس مرکز تحقیقات دریچه ای بیمارستان قلب شهید رجایی تصمیم به تاسیس این مرکز گرفتند. در این میان جناب آقای دکتر رئیسی به افتخار بازنشستگی نائل آمدند ولی بقیه اعضا، به همراه دیگر اعضای هیئت علمی، شامل آقایان دکتر پیغمبری، دکتر توتونچی، دکتر پورعلی اکبر، دکتر بخشنده، دکتر نیک پژوه و خانم دکتر تقوی در پیشبرد اهداف این مرکز، قدم در عرصه پرفراز و نشیب پزشکی مبتنی بر شواهد گذاردند.

 


 

 

 

               

 

رئیس مرکز:

 

 

 دکتر سید سعید حسینی

Scientific Sketch

سایت شخصی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

hosseini@rhc.ac.ir

 

 

 

 

معاون پژوهشی مرکز:

 

 دکتر علیرضا علیزاده قویدل

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

فوق تخصص جراحی قلب

مرتبه علمی: استاد

 

پست الکترونیک: aaghavidel@gmail.com

 

 

 

دکتر غلامرضا عمرانی

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

مرتبه علمی: دانشیار

 

پست الکترونیک: omrani@rhc.ac.ir

 

 

 

  دکتر احمد محبی

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

متخصص داخلی قلب، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مرتبه علمی: استاد

 

پست الکترونیک: Mohebi@rhc.ac.ir

 

 

 

 دکتر نیلوفر سمیعی

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

 

متخصص داخلی قلب بزرگسالان، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

مرتبه علمی: استاد

 

پست الکترونیک: drnsamiei@gmail.com

 

 

 

دکتر آویسا طبیب

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

فوق تخصص قلب کودکان

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:

Tabib@rhc.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سید مهدی پیغمبری

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

 

متخصص داخلی قلب بزرگسالان، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

پست الکترونیک: mehdipei@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد ضیاء توتونچی قربانی

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

 

متخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

 پست الکترونیک:ziya189@yahoo.com

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 دکتر حمیدرضا پورعلی اکبر

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

 

متخصص رادیولوژی

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

پست الکترونیک: hamidpou@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 دکتر هومن بخشنده


متخصص اپیدمیولوژی


مرتبه علمی: دانشیار


 

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

 

پست الکترونیک:

Hooman.bakhshande@gmil.com

 
 

 

 

 
     
     

 

 دکتر اکبر نیک پژوه:

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

 

متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی ، فلوشیپ آموزش پزشکی

 

مرتبه علمی: استادیار

 

 

پست الکترونیک  :dr.nikpajouh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سپیده تقوی

 

 

Scientific Sketch

سایت شخصی

 

متخصص داخلی قلب بزرگسالان، فلوشیپ نارسایی قلب

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

پست الکترونیک:

 

 

 

 

پژوهشگران:

 

 

 

 

 

 

 دکتر یلدا میرمصداق

 

دکتر شادی پیغمبری

 

دکتر تینا مظاهری

 

دکتر یوسف رضایی

 

دکتر مریم پورمجیب

 

خانم مریم آریافر

 

خانم فهیمه کشفی

 

بهاره کاظم برجی

 

 
آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۲