درباره ما

تعداد بازدید:۵۴۴

بیماریهای دریچه ای قلب بعد ازبیماریهای عروق کرونر شایعترین بیماری قلبی می باشد هرچند درسالهای اخیر شاهد بهبود وضعیت بهداشت عمومی و تلاشهای فراوان برای کنترل بیماریهای اکتسابی بوده ایم، همچنان بیماران با مشکلات دریچه ای قلب مانند روماتیسم قلبی به وفور در مراکز درمانی قلب کشور مشاهده می شوند.

از طرفی با افزایش امید به زندگی بدلیل افزایش میانگین سنی جامعه شیوع بیماری دریچه ای دژنراتیو در جامعه روبه افزایش می باشد.

ازعلل دیگر بیماریهای دریچه ای می توان ضایعات مادرزادی دریچه ، بیماریهای دریچه ای ایسکمیک قلب ومشکلات ساختاری دریچه مانند بیماری میگزوماتوز را نام برد.

بادرنظرگرفتن موارد فوق ، نیاز مبرم به انجام پیشگیری ، تشخیص به موقع و ارائه بهترین خدمات درمانی به بیماران درکشور وجود دارد. ازاین رو مرکز قلب وعروق شهید رجائی که با سابقه خدمات 40 ساله درحیطه قلب کشور ، بزرگترین ومجهزترین مرکز قلب وعروق کشور بوده وبه عنوان قطب علمی قلب وعروق شناخته شده است، درسال 1388 اقدام به تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب نمود تا با همکاری اعضاء هیات موسس آن، واجرای برنامه های آموزشی تحقیقاتی در زمینه بیماریهای دریچه ای قلب گامی مهم درکنترل این بیماری درکشور ، افزایش آگاهی جامعه و آموزش بهترین راههای درمانی به متخصصین بردارد. 

پذیرش بیمارستان 


 پزشکان بیمارستان

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۸