هیات موسس

تعداد بازدید:۳۳۹۰چند تن از اعضای هیئت علمی شامل آقایان دکتر رئیسی، دکتر حسینی، دکتر عمرانی، دکتر محبی و خانم ها دکتر سمیعی و دکتر طبیب در سال 1388 به عنوان هیئت موسس مرکز تحقیقات دریچه ای بیمارستان قلب شهید رجایی تصمیم به تاسیس این مرکز گرفتند. در این میان جناب آقای دکتر رئیسی به افتخار بازنشستگی نائل آمدند ولی بقیه اعضا، به همراه دیگر اعضای هیئت علمی، شامل آقایان دکتر پیغمبری، دکتر توتونچی، دکتر پورعلی اکبر، دکتر بخشنده، دکتر نیک پژوه و خانم دکتر تقوی در پیشبرد اهداف این مرکز، قدم در عرصه پرفراز و نشیب پزشکی مبتنی بر شواهد گذاردند.

    رئیس مرکز:                         
    دکتر سید سعید حسینی
    فوق تخصص جراحی قلب و عروق
    مرتبه علمی: استاد
    پست الکترونیک:hosseini@rhc.ac.ir
    تلفن: 23923030_021
       
    معاون پژوهشی مرکز:  
    دکتر علیرضا علیزاده قویدل
    فوق تخصص جراحی قلب
    مرتبه علمی: استاد
    پست الکترونیک: aaghavidel@gmail.com
    تلفن: 23922147_021
       
    دکتر غلامرضا عمرانی
    فوق تخصص جراحی قلب و عروق
    مرتبه علمی: دانشیار
    پست الکترونیک: omrani@rhc.ac.ir
    تلفن: 23922135_021
       
    دکتر احمد محبی
    متخصص داخلی قلب¸فلوشیپ اینترونشناکاردیولوژی
    مرتبه علمی: استاد
    پست الکترونیک: Mohebi@rhc.ac.ir
    تلفن: 23922195_021
       
    دکتر نیلوفر سمیعی
    متخصص داخلی قلب،فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
    مرتبه علمی: دانشیار
    پست الکترونیک: drnsamiei@gmail.com
    تلفن: 23922162_021
       
    دکتر آویسا طبیب
    فوق تخصص قلب کودکان
    مرتبه علمی: دانشیار
    پست الکترونیک:Tabib@rhc.ac.ir
    تلفن: 23922199_021
       
    دکتر رئیسی  
    فوق تخصص جراحی قلب و عروق
    مرتبه علمی: استادیار
    پست الکترونیک: 
    تلفن تماس:23921_021
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۴۰۰