پژوهشگران

 

 

 

پژوهشگران:

 

 

خانم دکتر یلدا میرمصداق

خانم دکتر شادی پیغمبری

خانم دکتر تینا مظاهری

آقای دکتر یوسف رضایی

خانم دکتر مریم پورمجیب

خانم مریم آریافر

خانم فهیمه کشفی

بهاره کاظم برجی

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۴