سمپوزیوم

تعداد بازدید:۱۵۲۲

·      سمپوزیوم ترمیم دریچه میترال و ترمیم دریچه آئورت با جراحی زنده توسط پروفسور EL-Khoury از بلژیک درسال 1388

·      سمپوزیوم ترمیم دریچه میترال وتریکوسپید با جراحی زنده توسط پروفسور Perier از آلمان درسال1389

·      سمپوزیوم ترمیم دریچه ائورت با جراحی زنده توسط پروفسور Mestres از اسپانیا و پروفسور Zehr از آمریکا درسال 1390

·      سمپوزیوم حاملگی و بیماریهای قلبی با رویکرد بر بیماریهای دریچه ای قلب درسال 1390

·      سمپوزیوم حاملگی و بیماریهای مادرزادی قلب درسال 1391

·      سمپوزیوم ترمیم پیشرفته دریچه قلبی با جراحی زنده. با حضور پروفسور خوری در سال ۹۳

·      سمپوزیوم تازه های جراحی ریشه آئورت دیماه ۱۳۹۵

 

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰