تماس با ما

تعداد بازدید:۱۸۴۵

  مرکز تحقیقات دریچه ای قلب: 22663209_021

فکس مرکز تحقیقات دریچه ای قلب: 22663209_021

آدرس مرکز تحقیقات دریچه ای قلب: تهران، خ ولیعصر (عج)، نبش اتوبان هاشمی رفسنجانی (نیایش)، بیمارستان آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب شهید رجایی، مرکز تحقیقات دریچه ای قلب
 

آدرس صفحه اینستاگرام: rajaei.valve.research.center

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸