دورنما

تعداد بازدید:۴۸۶

مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب مرکزی است که کمک می کند تا بروز بیماریهای قلبی درکشور را به حداقل برساند وبا آموزش به بیماران وترویج بهترین متد درمان آنها میزان امید بر زندگی و نیز کیفیت زندگی آنها را به بالاترین مرتبه ممکن برساند 

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۸